(1)
Ζαντόπουλος Ν.; Τζέκος Α.; Αντωνίου Β.; Τσούκαλη - Παπαδοπούλου Ε.; Ναθαναήλ Β.; Στοΐλης Ε.; Καλαμπούκας Κ. Determination of Lead and Cadmium in Fresh Bovine Meat. J Hellenic Vet Med Soc 2019, 35, 213.