(1)
Παπαδόπουλος Ε. Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie Fur Biologen Und Mediziner». J Hellenic Vet Med Soc 2019, 30, 224.