(1)
Avsever, M. L. First Isolation of a Trh Positive V. Alginolyticus from Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus) Farmed in Turkey. J Hellenic Vet Med Soc 2022, 73, 4277-4282.