ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. (1961). ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 12(3), 107–123. https://doi.org/10.12681/jhvms.17864