Στοφόρος Ε. (2019). Σπ. Κ. Κυριακή: Συμβολή είς τήν μελέτη ν του πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων. (Investigation upon the early weaning of piglets). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 28(2), 107–108. https://doi.org/10.12681/jhvms.21297