ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ X. Δ., & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΒΑΡΕΛΛΑ Α. (2019). Determination of optimum glycetol equilibration time of bull semen. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 29(1), 25–34. https://doi.org/10.12681/jhvms.21331