Αληφακιώτης Θ., Πολίτης Κ., & Αυδής Μ. (2019). Modification of the Immunization system of ewes in order to encrease the percentage of ovulation. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 35(3), 211. https://doi.org/10.12681/jhvms.21651