ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 158–172, 1956. DOI: 10.12681/jhvms.17677. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17677. Acesso em: 8 aug. 2022.