ΜΕΝΑΣΕ Ι.; ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε.; BALDUCCI, D. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 35–40, 1961. DOI: 10.12681/jhvms.17850. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17850. Acesso em: 11 aug. 2022.