ΠΑΠΠΟΥΣ Χ.; ΜΠΡΟΒΑΣ Δ.; ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Π.; ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι.; ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ TΩN ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΕΩΣ 50% (Π.Δ.50) ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΝΔΟΧΟΙΡΟΝ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 1–11, 1967. DOI: 10.12681/jhvms.18808. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18808. Acesso em: 4 jul. 2022.