ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Λ. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΑΕΡΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΑΡΑΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 14–19, 1967. DOI: 10.12681/jhvms.18809. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18809. Acesso em: 31 mar. 2023.