ΜΕΝΑΣΕ Ι.; ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ.; ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 19, n. 1-2, p. 7–26, 1968. DOI: 10.12681/jhvms.19946. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/19946. Acesso em: 8 aug. 2022.