ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.; ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ.; ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ.; HENRY, R. R.; ΤΣΑΛΤΑΣ K. Research on the existence of Haemagglutination inhibiting antibodies to porcine parvovirus in pig sera in Greece. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 29, n. 4, p. 235–238, 2019. DOI: 10.12681/jhvms.21361. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21361. Acesso em: 2 jul. 2022.