Σεϊμένης Α. G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 97–98, 2019. DOI: 10.12681/jhvms.21528. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21528. Acesso em: 1 jul. 2022.