ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α.; ΣΚΟΥΛΑΣ Ε.; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ X.; ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ.; ΜΑΓΓΑΝΑ Ο.; ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε.; ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ.; ΜΕΝΑΣΕ Ι. Slow virus diseases of the sheep and goat in Greece: I. Progressive pneymonia (Maedi) and pulmonary adenomatosis (Jaagsiekte). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 59–71, 2019. DOI: 10.12681/jhvms.21575. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21575. Acesso em: 8 aug. 2022.