Ζαντόπουλος Ν.; Τζέκος Α.; Αντωνίου Β.; Τσούκαλη - Παπαδοπούλου Ε.; Ναθαναήλ Β.; Στοΐλης Ε.; Καλαμπούκας Κ. Determination of lead and cadmium in fresh bovine meat. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 213, 2019. DOI: 10.12681/jhvms.21656. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21656. Acesso em: 13 aug. 2022.