Παπαδόπουλος Ε. Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner». Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 224, 2019. DOI: 10.12681/jhvms.21683. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/21683. Acesso em: 2 jul. 2022.