ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. 1956. “ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 7 (4):158-72. https://doi.org/10.12681/jhvms.17677.