ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. 1958. “ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 9 (3):126-31. https://doi.org/10.12681/jhvms.17738.