ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ., and D. BALDUCCI. 1961. “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 12 (1):35-40. https://doi.org/10.12681/jhvms.17850.