ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. 1961. “ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 12 (3):107-23. https://doi.org/10.12681/jhvms.17864.