ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. 1964. “ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΜΠΕΝΖΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΥΤΙΑΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 14 (2):91-93. https://doi.org/10.12681/jhvms.18686.