ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ., ΑΞΙΩΤΗ Ι., and ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. 2019. “Study of the First Outbreak of Bluetonge Disease in Sheep in Greece”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 32 (2):138-44. https://doi.org/10.12681/jhvms.21487.