Αληφακιώτης Θ., Πολίτης Κ., and Αυδής Μ. 2019. “Modification of the Immunization System of Ewes in Order to Encrease the Percentage of Ovulation”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 35 (3):211. https://doi.org/10.12681/jhvms.21651.