ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. (1956) “ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 7(4), pp. 158–172. doi: 10.12681/jhvms.17677.