ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. and BALDUCCI, D. (1961) “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ”, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 12(1), pp. 35–40. doi: 10.12681/jhvms.17850.