ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ., ΑΞΙΩΤΗ Ι. and ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. (2019) “Study of the first outbreak of bluetonge disease in sheep in Greece”, Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 32(2), pp. 138–144. doi: 10.12681/jhvms.21487.