[1]
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι., “ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 7, no. 4, pp. 158–172, Oct. 1956.