[1]
ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε., “ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 9, no. 3, pp. 126–131, Jul. 1958.