[1]
ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε., “ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 12, no. 3, pp. 107–123, Jul. 1961.