[1]
ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ., and ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α., “ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 19, no. 1-2, pp. 7–26, Jan. 1968.