[1]
ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α. and ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ., “Effect of Iodine (Iodine Polyvinylpyrrolidone complex) on Brucella strains”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 31, no. 3, pp. 145–149, Dec. 2019.