[1]
Σεϊμένης Α., “G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE)”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 33, no. 1, pp. 97–98, Dec. 2019.