[1]
Παπαδόπουλος Ε., “Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner»”, J Hellenic Vet Med Soc, vol. 30, no. 3, p. 224, Dec. 2019.