ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. “ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 7, no. 4, Oct. 1956, pp. 158-72, doi:10.12681/jhvms.17677.