ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. “ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 9, no. 3, July 1958, pp. 126-31, doi:10.12681/jhvms.17738.