ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. “ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 12, no. 3, July 1961, pp. 107-23, doi:10.12681/jhvms.17864.