ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ., and ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. “ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 19, no. 1-2, Jan. 1968, pp. 7-26, doi:10.12681/jhvms.19946.