Ζαντόπουλος Ν., Τζέκος Α., Αντωνίου Β., Τσούκαλη - Παπαδοπούλου Ε., Ναθαναήλ Β., Στοΐλης Ε., and Καλαμπούκας Κ. “Determination of Lead and Cadmium in Fresh Bovine Meat”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, vol. 35, no. 3, Dec. 2019, p. 213, doi:10.12681/jhvms.21656.