ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. “ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 7, no. 4 (October 1, 1956): 158–172. Accessed August 20, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17677.