ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. “ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 9, no. 3 (July 1, 1958): 126–131. Accessed August 10, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17738.