ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ., and D. BALDUCCI. “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 12, no. 1 (January 1, 1961): 35–40. Accessed August 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17850.