ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘ. “ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΙΟΙ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 12, no. 3 (July 1, 1961): 107–123. Accessed August 10, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17864.