ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ. “ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΑΕΡΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΩΝ ΑΡΑΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 18, no. 1 (January 6, 1967): 14–19. Accessed March 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18809.