ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ., and ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. “ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 19, no. 1-2 (January 1, 1968): 7–26. Accessed August 8, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/19946.