ΒΕΙΜΟΣ Γ. “ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΑΥΤΩΝ”. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 19, no. 3-4 (July 1, 1968): 152–157. Accessed September 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/19967.