1.
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1956 Oct. 1 [cited 2022 Aug. 8];7(4):158-72. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17677