1.
ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1958 Jul. 1 [cited 2022 Aug. 18];9(3):126-31. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17738