1.
ΜΕΝΑΣΕ Ι, ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε, BALDUCCI D. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1961 Jan. 1 [cited 2022 Aug. 11];12(1):35-40. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/17850