1.
ΠΑΠΠΟΥΣ Χ, ΜΠΡΟΒΑΣ Δ, ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Π, ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι, ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ TΩN ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΕΩΣ 50% (Π.Δ.50) ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΝΔΟΧΟΙΡΟΝ. J Hellenic Vet Med Soc [Internet]. 1967 Jan. 6 [cited 2022 Jul. 4];18(1):1-11. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/view/18808